تحقیق و پژوهش

موسسه  گوهر شناسی قومس کلیه تحقیقات مربوط به معادن،  مواد معدنی و سنگ های قیمتی را در اسرع وقت انجام می دهد . جهت تقاضای تحقیق پرکردن فرم ذیل الزامی است.


  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  تلفن تماس (الزامی)

  عنوان پژوهش

  هدف و شرح کامل پژوهش

  موسسه پس از مطالعه پژوهش مورد تقاضا جواب ارزیابی هزینه تحقیق را به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد کرد.