تشخیص شهاب سنگ

جهت تشخیص و صدور شناسنامه شهاب سنگ انجام مراحل ذیل ضروری است

۱-واریز مبلغ ۳۰۰هزار تومان بابت کارشناسی و هزینه آزمایش به
شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۹۴۰۵۹۳۲بانک ملی به نام علیرضا حافظی و یا پرداخت آنلاین از اینجا
۲-جدا سازی بخشی از سنگ(حدود ۱۰ گرم) به طوری که پوسته و مغز سنگ در نمونه ارسالی وجود داشته باشد.
۳-ارسال نمونه با پست پیشتاز به آدرس : سمنان صندوق پستی ۱۵۸-۳۵۱۹۵ موسسه گوهر شناسی قومس
لطفا پس از واریز وجه فیش واریزی را درون پاکت گذاشته و به همراه نمونه ارسال کنید.داخل پاکت مشخصات کامل شامل نام؛آدرس دقیق پستی وشماره تماس را حتما قرار دهید.
در صورتیکه بیش از یک نمونه دارید نمونه ها را شماره گذاری کنید.جهت جدا کردن نمونه می توانید از فرز سخت بر(گرانیت بر) استفاده کنید.
پس از بررسی نمونه به طریق ماکروسکوپی و میکروسکوپی ؛جواب کتبی به همراه عکسهای میکروسکوپی نمونه با مهر و امضاء موسسه همراه با نمونه ارسالی برای شما پست خواهد شد.جواب ارسالی دو صورت دارد:۱-نمونه شهابسنگ است ۲- نمونه از سنگهای زمینی است.
در صورت داشتن هرگونه سوال لطفا با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۲۵۶۰۴(حافظی) تماس بگیرید.