تشخیص و صدور شناسنامه سنگهای قیمتی و آنالیز مواد معدنی

ارائه خدمات آنالیز مواد معدنی به روش XRF (مشخص کردن عناصراصلی و فرعی)و XRD(مشخص کردن نوع کانیهای نمونه)

هزینه آنالیز به هردو روش ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

برای آنالیز مواد معدنی مراحل زیر را انجام دهید.

۱-واریز مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت   هزینه آزمایش به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۹۴۰۵۹۳۲بانک ملی به نام علیرضا حافظی
۲- ارسال حداقل مقدار ۲۰ گرم از ماده معدنی به همراه فیش واریز وجه به نشانی سمنان صندوق پستی
۱۵۸-۳۵۱۹۵ «موسسه گوهر شناسی قومس»

۳-تکمیل فرم  زیر :

 


  نام و نام خانوادگی

  تلفن تماس:

  ایمیل شما

  شماره فیش یا کد رهگیری واریزی:

  تاریخ واریز وجه:

  آنالیز مورد تقاضا
  XRDXRF

  توضیحات

  جهت تشخیص سنگ قیمتی و اطلاع از هزینه های مربوطه لطفا تماس بگیرید.
  ۰۹۱۲۵۳۲۵۶۰۴
  حافظی