نامگذاری و طبقه بندی شهاب سنگ‌ها

مدیر فروش مهر ۱۸, ۱۳۹۷ دیدگاه‌ها برای نامگذاری و طبقه بندی شهاب سنگ‌ها بسته هستند
نامگذاری و طبقه بندی شهاب سنگ‌ها

شهاب سنگ ها به طور سنتی به سه گروه عمده تقسیم بندی می‌شوند: گروه نخست، شهاب سنگ هایی مانند سنگ های زمین که در اصل از کانی های سیلیکاتی تشکیل شده اند و سنگی هستند. دسته دوم، شهاب سنگ های آهنی که به طور عمده از آهن ـ نیکل تشکیل شده اند و به اصطلاح متالیک هستند و دسته سوم شهاب سنگ های آهنی ـ سنگی محسوب می‌شوند که دارای مقادیر زیادی آهن و نیز سنگ هستند. بر اساس طبقه بندی های جدید، شهاب سنگ ها بر اساس ساختار، مواد شیمیایی و ترکیب ایزوتوپیک و از نظر کانی شناختی دسته بندی می‌شوند. شهاب سنگ های کوچک تر از دو میلی متر با نام «ریز شهاب سنگ» شناخته می‌شوند. شهاب سنگ های ماورای زمینی نیز اجرامی هستند که به دیگر اجرام آسمانی غیر از زمین برخورد کرده اند و ممکن است از اتمسفری عبور کرده باشند یا نه. این نوع شهاب سنگ ها در ماه، مریخ و دیگر سیارات و اقمار آن ها یافت

می‌شوند. نامگذاری شهاب سنگ ها ـ شهاب سنگ ها را همیشه بر اساس نام محلی که در آن جا پیدا شده اند نام گذاری می‌کنند که معمولاً نام یک شهر نزدیک یا نقطه جغرافیایی خاص است. در مواردی که شهاب سنگ های زیادی در یک مکان خاص یافت شده اند، پس از نام محل، یک حرف یا عدد نیز قرار داده می‌شود مانند شهاب سنگ «آلن هیلز ۸۴۰۰۱» (Allan Hills 84001)؛ نام شهاب سنگ برگرفته از «تپه های آلن» است و عدد پس از آن نیز بیانگر شماره آن در میان دیگر شهاب سنگ های سقوط کرده بر این تپه ها است. نامی را که انجمن شهاب سنگ شناسی تعیین می‌کند توسط دانشمندان، تهیه کنندگان کاتالوگ و بیشتر جمع آوری کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
http://www.ettelaat.com

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.