ابسيدين

مدیر فروش خرداد ۸, ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای ابسيدين بسته هستند
ابسيدين

گروه شيشه هاى طبيعى
ترکيب شيميايى: سیلیکون دی اکسید

خصوصيات فيزيکى ونورى :ابسيدين ها بهترين نوع شناخته شده شيشه هاى طبيعى هستند.نام آن از آبسيوس کسى اولين بار اين سنگ را در روم پيدا کرد گرفته شد.ابسيدين ممکن است ،قهوه اى،سياه ،خاکسترى وبندريت،سبز ،قرمز، يا آلى باشد.ابسيدن داراى درخشندگى شيشه اى است.ابسيدن ممکن است سفيد باشد وبه صورت برف دانه هستند.که شامل حباب هايى است با باندهايى به رنگ قرمز يا قهوه اى است.

محل پيدايش وانواع سنگ ها:ابسيدن ها در همه جاى دنيا در مناطق آتشفشانى فعال براى مثال هاوايى، ژاپن، ايسلند، وجزيره ليپارى در ايتاليا يافت مى شوند.آنها به اين صورت شکل مى گيرند که گدازه هاى ولکانيکى به سرعت سرد شده واجازه نمى دهند بلورها شکل بگيرند. آنها رخ ندارند اما شکستگى صدفى کنکوئيدال دارند.بيشتر ابسيدين هاى قيمتى در آمريکا وکشورهاى آمريکاى جنوبى مانند مکزيک،گواتمالا واکوادور يافت مى شوند.آريزونا،کلرادو، ونوادا داراى رسوبات حاوى ابسيدين هستند.
http://www.gsi.ir/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.