آندالوزيت

مدیر فروش فروردین ۱۶, ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای آندالوزيت بسته هستند
آندالوزيت

خصوصيات فيزيكي ونوري
انواع آندالوزيت به رنگ هاي قهوه اي مايل به زرد روشن، قهوه اي – سبز صورتي مايل به قهوه اي روشن سبز به سبز مايل به خاكستري مشاهده مي شوند .نام آن از نام يكي از استان هاي اسپانيا،آندالوسيا جاي كه اين كاني در آنجا پيدا شد،مشتق شده است.

آندالوزيت داراي تركيب شيميايي نزديك به فيبروليت است اما بعضي از خصوصيات آنها با هم متفاوت است .بلورهاي آندالوزيت به صورت منشورهاي پلكاني عمودي قرار مي گيرند
آندالوزيت ها چند رنگي هستند وظاهر آنها زرد سبز وقرمز است زماني كه از زاويه هاي مختلف به آن نگاه مي كنيم.درخشندگي آن شيشه اي است .كياستوليت يكي از انواع آندالوزيت است كه كربن دارابه ومنشورهاي آن به صورت متقاطع قرار مي گيرند كياستوليت داراي منشورهاي بزرگند ومي توانند ،مات ،زرد يا خاكستري باشند.

پراكندگي جهاني

آندالوزيت هاي قيمتي در گراولهاي قيمتي سريلانكا و در گراولهاي برزيل يافت مي شوند .از ديگر مناطق استراليا،كانادا ،روسيه وآمريكا را مي توان نام برد.مثال هاي خوب از كياستوليت در برمه وزيمباوه يافت مي شود.از ديگر منابع موجود براي كياستوليت ها،استراليا ،بوليوي،شيلي، فرانسه،اسپانيا، وآمريكاست.
http://www.gsi.ir/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.