منظور از دانه‌های کندرول و شهاب‌سنگ‌های کندریت و آکندریت چیست؟

مدیر فروش اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸ دیدگاه‌ها برای منظور از دانه‌های کندرول و شهاب‌سنگ‌های کندریت و آکندریت چیست؟ بسته هستند
منظور از دانه‌های کندرول و شهاب‌سنگ‌های کندریت و آکندریت چیست؟

کندرول‌ها میراث بازمانده از دوران پیدایش منظومه شمسی هستند. در ابر اولیه خورشیدی، غبار میان‌ستاره‌ای موجود، کم کم بر اثر متراکم شدن ابر، ذرات بزرگتر و دانه‌هایی را ساخت. الحاق این دانه‌ها تکه‌سنگ‌های اولیه منظومه شمسی را ایجاد کردند و برخوردهای پیاپی میان آنها سبب بزرگتر شدن برخی از صخره‌ها و ایجاد خرده‌سیاره‌های چند ده کیلومتری شد که بلوک‌های سازنده سیارات بوده‌اند.

شهاب‌سنگ‌های سنگی به دو نوع کندریت و آکندریت تقسیم می‌شوند. شهاب‌سنگ‌هایی که دارای دانه‌های کندرول هستند کندریت و آنهایی را که فاقد کندرول باشند را آکندریت می‌نامند.
http://elmbazar.com

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.