كيانيت

مدیر فروش خرداد ۱۱, ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای كيانيت بسته هستند
كيانيت

كاني هاي گروه كيانيت از جمله كانيهاي با ارزش اقتصادي مورد نياز صنايع دير گداز ميباشد. اين گروه شامل كانيهايي باتركيب شيميايي يكسان (AL 2- O- SiO4) ، اما سيستم تبلور و خواص فيزيكي متفاوتي هستند كه به دليل برخورداري از درصد آلومين بالا (AL2O3) درتهيه نسوزهاي آلومينو سيليكاته مورد استفاده قرار مي گيرند. اين كانيها در اكثر صنايعي كه در مراحل توليد، نياز به انجام فرآيند هايي در دماي بالا دارند، به خصوص درصنايع فولاد كاربرد وسيعي دارند. كانيهاي اين گروه شامل آندالوزيت، سيليمانيت و كيانيت هستند. كه معمولاً پس ازطي مراحل خردايش، آماده ساز يو پخت به موليت كه دير گدازي باكيفيت عالي مقاومت در مقابل دماي كوره هاي واثر خورندگي اسيدها است. تبديل و مورد استفاده قرار مي گيرند.
http://hidaji.blogfa.com/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.