آپاتيت

مدیر فروش فروردین ۱۷, ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای آپاتيت بسته هستند
آپاتيت

ویژگیهای زمین شناسی و توصیفی
آپاتيت ممكن است ،رنگ،سبز ،آبي يا بنفش باشد.بلورهاي كوچك آن به صورت منشورهاي هگزاگونال شفاف متبلور مي شوند .بلورهاي آن شكننده وداراي رخ موازي هستند .آنها تمايل دارندكه از شفافيت متبلور مي شوند.بلورهاي آن شكننده وداراي رخ موازي هستند.آنها تمايل دارند كه از شفافيت به سمت مات بودن با درخشندگي شيشه اي بروند.تعدادي از بلورها بر اثر گرما رنگ خود را از دست مي دهند.خصوصيت جذب طيفي آن در امتداد در خطوط باريك شديد است.وهمين باعث مي شود كه رنگ آپاتيت قيمتي زرد به نظر آيد.

آپاتيت در عقايد ملل جهان

آپاتيت ممكن است ،رنگ،سبز ،آبي يا بنفش باشد.بلورهاي كوچك آن به صورت منشورهاي هگزاگونال شفاف متبلور مي شوند .بلورهاي آن شكننده وداراي رخ موازي هستند .آنها تمايل دارندكه از شفافيت متبلور مي شوند.بلورهاي آن شكننده وداراي رخ موازي هستند.آنها تمايل دارند كه از شفافيت به سمت مات بودن با درخشندگي شيشه اي بروند.تعدادي از بلورها بر اثر گرما رنگ خود را از دست مي دهند.خصوصيت جذب طيفي آن در امتداد در خطوط باريك شديد است.وهمين باعث مي شود كه رنگ آپاتيت قيمتي زرد به نظر آيد.

پراكندگي جهاني

آپاتيت هاي اسپانيايي اسپاراگوس ناميده مي شوند زيرا رنگ آنها سبز مايل به زرد است.
هرچند آپاتيت در همه جاي دنيا پيدا مي شود اما آپاتيت قيمتي مختص به برمه است.آپاتيت هاي آبي برمه اي داراي دو رنگي بسيار قوي هستند(آبي وبي رنگ).آپاتيت هاي سريلانكا به رنگ هاي زرد،آبي وسبز موجود مي باشند كه از همين نوع در برزيل هم يافت مي شود.سنگهاي سبز مايل به آبي نروژ،سنگ هاي زرد مكزيكي،بنفش آمريكايي،سبز دريايي هندي، وسبز تيره كانادايي از انواع قيمتي هستند.ديگر مناطقي كه حاوي آپاتيت هستند عبارتند از:جمهوري چك،اسلواكي وماداگاسكار.
http://www.gsi.ir/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.