ديوپتاز

مدیر فروش اسفند ۱۹, ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها برای ديوپتاز بسته هستند
ديوپتاز

ویژگیهای زمین شناسی و توصیفی

بلورهاي سبز ديوپتاز يك رنگ زمينه قهوه اي دارد كه كاملاً شفافند وجلاي آن شيشه اي است.

پراكندگي جهاني

تعدادي از بهترين بلورهاي ديوپتز در روسيه ديده مي شوند.از ديگر مناطق عبارتند از كنگو،رسوبات مس شيلي و آريزوناي آمريكاست.
http://www.gsi.ir/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.