احتمالا تا به حال به این نکته فکر کرده‌اید که دمای متوسط کره زمین چقدر است؟ در ادامه می‌خواهیم جواب این سوال شما را بدهیم، و علاوه بر آن، میانگین دمای سایر سیارات منظومه شمسی را هم در اختیاراتان قرار دهیم.

به طور کلی، دمای سطح سیاره‌ها با افزایش فاصله از خورشید، کاهش می‌یابد؛ البته «ونوس» یک استثنا است زیرا جو متراکم آن به صورت گلخانه‌ای عمل می‌کند و سطح آن را تا بالای نقطه ذوب فلزی مانند سرب (نقطه ذوب سرب: °۳۲۷/۵ سانتیگراد)، چیزی در حدود ۴۷۱ درجه سانتیگراد، گرم می‌کند. عطارد به آرامی می‌چرخد و اتمسفر نازکی دارد و در نتیجه، دمای شب بر روی سطح آن می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ درجه فارنهایت کمتر از دمای سمت روز باشد. باور کنید یا نه، در شب می‌تواند به اندازه °۱۷۹- سانتی‌گراد سرد باشد!

میانگین دمای سطح سیاره‌های منظومه شمسی را در اینجا ملاحظه می‌کنید:
– عطارد (تیر/ مرکوری): در طول روز: °۴۳۰ سانتی‌گراد (°۸۰۰ فارنهایت)  |  در طول شب: °۱۸۰- سانتی‌گراد (°۲۹۰- فارنهایت)
– زهره (ناهید/ ونوس): °۴۷۱ سانتی‌گراد (°۸۸۰ فارنهایت)
– زمین: °۱۶ سانتی‌گراد (°۶۱ فارنهایت)
– مریخ (بهرام/ مارس): °۲۸- سانتی‌گراد (°۲۰- فارنهایت)
– مشتری (برجیس/ ژوپیتر): °۱۰۸- سانتی‌گراد (°۱۶۲- فارنهایت)
– زحل (کیوان/ ساترن): °۱۳۸- سانتی‌گراد (°۲۱۸- فارنهایت)
– اورانوس: °۱۹۵- سانتی‌گراد (°۳۲۰- فارنهایت)
– نپتون: °۲۰۱- سانتی‌گراد (°۳۳۱- فارنهایت)

و دوست قدیمی…
– پلوتو: °۲۲۳- سانتی‌گراد (°۳۸۸- فارنهایت)