کندرول Chondrule

مدیر فروش دی ۲, ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها برای کندرول Chondrule بسته هستند
کندرول Chondrule

ذرات در ابعاد میلیمتر یا کمتر که بصورت ذرات سیلیکاتی هستند که به سرعت سرد شده اند ودر کندریتها به چشم می خورند.کندرول ها در حالت عادی از اولیوین یا پیروکسن ویا ترکیب هردو ساخته شده اند وبا توجه به سرعت سرد شدن ومواد اولیه دارای اشکال متفاوتی هستند.کندرول غنی از پیروکسن به صورت کریستالهایی هستند که از مرکز ذرات کروی شکل کندرول به سمت بیرون آن شکل گرفته اندو کندرول های غنی از اولیوین دارای ساختمانی بلوکی یا میله ای شکل هستند.کلمه کندرول از یک کلمه یونانی به شکل chondros آمده است که بمعنای شن می باشد.ابتدا تصور بر این بوده که این ذرات از یک باران خورشیدی بوجود آمده اند.بر اساس نظرات دیگر این ذرات بدنبال برخورد میان سیارکها یا انجماد مستقیم از ابرهای گازی شکل گرفته اند.در حال حاضر می دانیم که این ذرات کروی به احتمال بسیار قوی از ذوب وتجمع ذرات کوچکتر در سحابی تشکیل دهنده منظومه شمسی بوجود آمده اند وگرمای لازم برای چنین فرایندی نیز ازامواج شوک در میان سحابی اولیه ویا از انرژی خورشید تامین شده است.
http://www.haftaseman.ir/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.