ژادئيت

مدیر فروش اسفند ۲۸, ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها برای ژادئيت بسته هستند
ژادئيت

ويژگيهاي زمين شناسي و توصيفي

ژادئيت نوع بسيار كمياب شيم است.آن به رنگ سبز زمردي است كه در جواهرسازي بسيار ارزشمند است .ژادئيت ها ممكن است رنگهاي ،سفيد ،صورتي، قهوه اي، ،قرمز ،نارنجي، زرد،بنفش مايل به ارغواني ،آبي،بنفش ،سياه سبز را بهمراه داشتند باشند.حضور آهن در ژادئيت باعث ايجاد رنگ سبز آن مي شود.
ژادئيت در توده هاي به هم پيوسته كريستالهاي گرانولار يافت مي شود سختي كمتري نسبت تيريت دارد.ژادئيت جذب طيفي قوي در باند آلي ودر بقيه باند ها ضعيف عمل مي كند.
سنگهاي سفيد،زرد وسبز كمرنگ يك درخشندگي مايل به سفيد زير طول موج بلند ماوراء بنفش واشعه x را نشان مي دهند.

پراكندگي جهاني

برمه مهمترين منبع زادئيت است.زادئيت هاي برمه اي در سنگ هاي دگرگوني ودر تخته سنگ هاي آلوويايي پيدا مي شوند.تخته سنگها داراي پوسته قهوه اي رنگ به دليل هوازدگيند.اين تخته سنگ ها تا سال 1930 در كاليفرنيا به رنگ هاي سفيد ،سبز كمرنگ ،سبز تيره و آبي مايل به سبز وجود داشتند اما آنها در حال حاضر نيمه كدرند وبه اندازه سنگ هاي برمه با كيفيت نيستند.ژادئيت هاي سبز در ژاپن هم وجود دارند اما از كيفيت پايين تري نسبت به برمه ايها برخوردارند.
http://www.gsi.ir/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.